Björn Börnstedt Tel: +46 708 14 87 72
Mikael Börjesson Tel: +46 708 14 87 75
Samuel Kastberg Tel: +46 708 14 87 24
Peter Persson Tel: +46 708 14 87 71
Andreas Christiansen Tel: +46 703 00 91 93
E-post till samtliga konsulter är: fornamn.efternamn@callista.se