Registrerad firma:

Calllista Knowledgebase Aktiebolag

Registreringsdatum: 1997-11-24
Säte: 14 Västra Götalands Län, 80 Göteborgs kommun
Ägande: Personalägt
Postadress: Distansgatan 2, 421 74  VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: +46 31 709 00 90
Fax: +46 31 709 00 92
E-post:
E-post till våra konsulter är: fornamn.efternamn@callista.se