Vi söker just nu:

Utvecklare/Arkitekt

Utvecklare/Arkitekt

Vi söker dig som vill jobba som arkitekt och utvecklare inom .Net-plattformen. Vi strävar efter att utveckla system med hög kvalitet och en kundnytta utöver det vanliga. För detta krävs ett kontinuerligt lärande och en vilja att leverera effektiv kod som är lätt att ändra.

Har du
 • Kunskap inom .Net, exempelvis C#, VB.Net, Silverlight, ASP.MVC, Entity Framework?
 • Erfarenhet av testdriven utveckling och agila metoder?
 • Förmåga att omsätta kundens krav till god arkitektur och design?
 • Hög kompetens och god social förmåga?
 • Förmåga att sätta kundnytta först i dina uppdrag?
Vill du
 • Kompetensutveckla dig tillsammans med andra?
 • Ha en nyckelroll i intressanta uppdrag?
 • Vara del av en sammansvetsad grupp med kompetens utöver det vanliga?
 • Kunna påverka och ta aktiv del i att föra bolaget framåt?
 • Hålla dig i framkant såväl teknik- som metodmässigt?

Om svaren är ja, skicka din CV till mailadressen nedan eller slå oss en signal, så inleder vi en förutsättningslös diskussion.

Har du djup kunskap inom en specifik produkt eller teknik så är det extra meriterande.

Testspecialist

Testspecialist

Vi söker dig som vill jobba med test, alltifrån enhetstestning till systemtest och tester som specifikation. Vi strävar efter att utveckla system med hög kvalitet och en kundnytta utöver det vanliga. För detta krävs ett genomtänkt sätt att testa, både genom enhetstestning och att låta ett testdrivet arbetssätt löpa genomgående i den agila processen.

Har du
 • Utvecklingskunskap inom .Net, exempelvis C#, VB.Net?
 • Erfarenhet av testdriven utveckling och agila metoder?
 • God kunskap om testverktygen i TFS/Visual Studio och liknande produkter?
 • Hög kompetens och god social förmåga?
 • Förmåga att sätta kundnytta först i dina uppdrag?
Vill du
 • Kompetensutveckla dig tillsammans med andra?
 • Ha en nyckelroll i intressanta uppdrag?
 • Vara del av en sammansvetsad grupp med kompetens utöver det vanliga?
 • Kunna påverka och ta aktiv del i att föra bolaget framåt?
 • Hålla dig i framkant såväl teknik- som metodmässigt?

Om svaren är ja, skicka din CV till mailadressen nedan eller slå oss en signal, så inleder vi en förutsättningslös diskussion.

Har du djup kunskap inom en specifik produkt eller teknik så är det extra meriterande.

Kvalitet utöver det vanliga

Som Callistakonsult levererar du kundnytta och kvalitet utöver det vanliga. För att kunna göra det är det viktigt både att trivas i sitt uppdrag och att ständigt vidareutveckla sig. Vi fokuserar därför mycket på kompetensutveckling såväl som personlig utveckling.

Ständigt lärande

För att kunna hålla hög kvalitet är det viktigt med ett kontinuerligt lärande. Vårt mål är att närvara på de viktigaste utvecklarkonferenserna, helst med hela företaget. Både nyttigt och roligt. Vi anordnar också hackdagar där alla träffas och kodar ihop, samt patternsluncher där vi tillsammans med kunder och kollegor lär oss nya designmönster och arkitekturprinciper.

Individerna är företaget

Det finns alla möjligheter att ta aktiv del i att vidareutveckla företaget! Vi är en sammansvetsad och mycket kompetent grupp med korta beslutsvägar, vilket gör det enklare att påverka. Det är individerna som är företaget, och när var och en trivs och mår bra så skapas även ett välmående och lönsamt företag.

Låter detta intressant? Skicka i så fall din CV till mailadressen nedan eller slå oss en signal så inleder vi en förutsättningslös diskussion.