Adress:

Calllista Knowledgebase AB

Distansgatan 2

421 74  V:a FRÖLUNDA

Telefon:

Tel: +46 31 709 00 90

Fax: +46 31 709 00 92

E-post:E-post till våra konsulter är fornamn.efternamn@callista.se