Callista Knowledgebase AB är ett IT-konsultföretag som specialiserar sig på IT-arkitektur och teknikfrågor rörande Microsofts .NET-plattform.

Vi tillhandahåller också projektledare och interaktions designers.

Vi erbjuder våra kunder kunskapsöverföring i form av kvalificerat stöd i alla faser av utvecklingsprocessen, seminarier och utbildning.

Microsoft .NET

Bland våra kunder finns flera av Sveriges största företag såväl som många mindre företag med höga krav på funktionella lösningar och effektiva utvecklingsprocesser.

Microsoft Visual Studio

Vårt ledningssystem för informationssäkerhet baserar sig på kraven i standarden ISO 27001. Därmed har vi ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med ständiga förbättringar av informationssäkerheten samtidigt som våra anställda får ett stöd i sitt dagliga arbete.

Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt och kontinuerligt, omfatta alla delar av vår verksamhet och alla de informationstillgångar som vi äger eller hanterar.

ISO 27001