Kvalitet utöver det vanliga

Som Callistakonsult levererar du kundnytta och kvalitet utöver det vanliga. För att kunna göra det är det viktigt både att trivas i sitt uppdrag och att ständigt vidareutveckla sig. Vi fokuserar därför mycket på kompetensutveckling såväl som personlig utveckling.

Ständigt lärande

För att kunna hålla hög kvalitet är det viktigt med ett kontinuerligt lärande. Vårt mål är att närvara på de viktigaste utvecklarkonferenserna, helst med hela företaget. Både nyttigt och roligt. Vi anordnar också hackdagar där alla träffas och kodar ihop, samt patternsluncher där vi tillsammans med kunder och kollegor lär oss nya designmönster och arkitekturprinciper.

Individerna är företaget

Det finns alla möjligheter att ta aktiv del i att vidareutveckla företaget! Vi är en sammansvetsad och mycket kompetent grupp med korta beslutsvägar, vilket gör det enklare att påverka. Det är individerna som är företaget, och när var och en trivs och mår bra så skapas även ett välmående och lönsamt företag.

Låter detta intressant? Skicka i så fall din CV till mailadressen nedan eller slå oss en signal så inleder vi en förutsättningslös diskussion.