Vi redovisar här resultatet av vår senaste kundnöjdhetsundersökning som genomförts i samarbete med Microsoft. Undersökningen, som är en tjänst Microsoft erbjuder sina partners, syftar till att ge oss feedback vi annars kanske inte fångar upp. Genom att analysera resultatet kommmer vi att försöka bli ännu bättre på att ge våra kunder det de efterfrågar.

Deltagarna i undersökningen har erbjudits anonymt deltagande, vilket drygt hälften av de svarande valt. Undersökningen skickades till 34 kunder och av dessa har 26 svarat. Andelen svarande brukar ligga runt 30% så detta måste anses enastående.


Ett stort tack till alla som deltog!

Vad säger våra kunder?

Några av våra kunder gav sig dessutom tid att svara på frågan "Is there any additional feedback about your experience with CALLISTA KNOWLEDGEBASE AB that you'd like to share?"

De åtta svar vi fick redovisas nedan...

- Imponerad av deras analytiska förmåga och förståelse för våra affärsmässiga behov utöver den rena teknikkompetensen.
- Anonym -
- Ett utmärkt kunskaps- och konsultföretag.
John-Anders Pettersson, Informator Utbildning AB
- Alltid proffsigt och nöjda kunder!
- Anonym -
- Personerna som jag haft kontakt med är alla väldigt kompetenta, samarbetsvilliga och trevliga.
- Anonym -
- Mina erfarenheter av Callista Knowledgebase AB är att företagets konsulter har stor förståelse för betydelsen av affärer och stödjer detta IT-mässigt genom tekniska lösningar av mycket hög kvalitet.
- Anonym -
- Bra samarbete som hjälper Informator med att synas i en bransch utsatt för tuff konkurrens!
Ola Skoog, Informator Utbildning AB
- Mikael Börjesson imponerade med sina gedigna kunskaper om Windows och Windowsplattformen. När problem uppstod i den applikation Mikael fick överta det tekniska ansvaret för kom en analys och ett förslag på åtgärd som regel mer eller mindre omgående.
Fredrik Emanuelsson, Volvo IT
- Är klart nöjd med arbetet med Callista. Kompetent personal och bra diskussioner.
- Anonym -

Det aggregerade resultatet

Undersökningen redovisas i aggregerad form som ett antal KPI:er (Key Performance Indicators). Den för oss viktigaste av dessa är Customer Net Satisfaction. Det är med stor tillfredställelse vi konstaterar att vi har lyckats få full pott, vilket är 200 poäng, för denna indikator.

Tabellen nedan är klippt från Microsofts partnersajt den 24:e mars, 2009.

Key Performance Indicators Our Results Partner Average Survey Respondents KPI Definition Calculation
NSAT 200 Över genomsnitt 168,00 26 The NSAT score is a standard for measuring customer satisfaction and is based on the results from the most recently completed survey cycle. NSAT = Very Satisfied % - (Somewhat Dissatisfied % + Very Dissatisfied %) + 100