Registrerad firma:

Calllista Knowledgebase Aktiebolag

Registreringsdatum: 1997-11-24
Säte: 14 Västra Götalands Län, 80 Göteborgs kommun
Ägande: Personalägt
Postadress: Distansgatan 2, 421 74  VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: +46 31 709 00 90
Fax: +46 31 709 00 92
E-post:
E-post till våra konsulter är: fornamn.efternamn@callista.se

Informationssäkerhetspolicy

Callista Knowledgebase AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom systemutvecklingsprojekt, IT-arkitektur, interaktionsdesign, gränssnittsutformning, infrastruktur och programmering till privat och offentlig verksamhet.

För att kunder, uppdragsgivare, samarbetspartner, anställda och andra intressenter ska känna förtroende för oss behöver vi skydda organisationens information. Därför arbetar vi aktivt och systematiskt med informationssäkerhet så att alla våra informationstillgångar alltid ska vara konfidentiella, riktiga och tillgängliga enligt hur varje tillgång har klassificerats.

Vårt ledningssystem för informationssäkerhet baserar sig på kraven i standarden ISO 27001. Därmed har vi ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med ständiga förbättringar av informationssäkerheten samtidigt som våra anställda får ett stöd i sitt dagliga arbete.

Arbetet med informationssäkerhet ska vara långsiktigt och kontinuerligt, omfatta alla delar av vår verksamhet och alla de informationstillgångar som vi äger eller hanterar.

Vi säkerställer kontinuerlig utveckling av vårt informationssäkerhetsarbete genom att

  • Medarbetarna får fortlöpande utbildning i informationssäkerhetsarbetet.
  • Tillhandahålla system för medarbetarna för att rapportera incidenter, avvikelser och förbättringsförslag.
  • Definiera och uppdatera våra arbetsprocesser samt implementera relevanta säkerhetsåtgärder.
  • Efterleva intressent- och legala krav beträffande informationssäkerhet och hålla oss uppdaterade vid förändringar.
  • Ha rutiner för att löpande identifiera, bedöma och förebygga risker och hålla oss á jour med utvecklingen.
  • Implementera och följa upp årliga förbättringsmål.
  • Ställa krav på våra leverantörer av produkter och tjänster.
  • Årligen genomföra interna och externa revisioner av vårt ledningssystem för informationssäkerhet.

Integritetspolicy

På Callista Knowledgebase AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Text och bilder är inte juridiskt bindande, och är inte avsedda att användas på sådant sätt. Var vänlig kontakta Callista Knowledgebase AB för att kontrollera informationen då behov föreligger.