Systemutveckling

Vi erbjuder kvalificerade arkitekter, lead developers och utvecklare till systemutvecklingsprojekt inom .NET. Våra konsulter har mångårig erfarenhet och är vana att ta stort ansvar för att föra projekt hela vägen in i mål. Läs mer om våra kompetenser.

Vi utför också hälsokontroller på befintliga installationer och pågående utvecklingsprojekt.

Utbildning

Vid sidan av våra systemutvecklingsuppdrag blir vi ofta engagerade som lärare och föredragshållare inom systemutveckling med Microsofts produkter och modern systemutvecklingsmetodik. Vi anpassar vårt erbjudande efter kundens behov, allt från större åtaganden till mindre informella workshops.