Gemensamt för våra kunder är att de ställer höga krav på funktionella lösningar och effektiva utvecklingsprocesser. Med flera av dem har vi relationer som går mer än tio år tillbaka, alltså sedan bolaget bildades.

Kunderna återfinns i vitt skilda branscher, vilket ger oss erfarenhet från en mängd olika typer av tillämpningar. Bokning, produktionsplanering, medicinsk diagnostisering, identitets- och resurshantering, journalhantering och realtidstillämpningar är några exempel.

Oracle Cerner Sverige

Vårt mångåriga samarbete med Siemens Health Care övergick i ett samarbete med Cerner Sverige AB och nu sedan 2023 med Oracle Cerner.

Volvo Cars

Efter många är tillsammans med VCRS (Volvo Cars Retail Solutions) har våra uppdrag tagits över av Volvo Cars. Nytt bolag, samma givande samarbete.

Götebors Stad - Intraservice

På Göteborgs Stad-Intraservice hjälper vi till med framförallt identitetshantering av mer än 40 000 användare. Central i uppdraget är produkten Microsoft Identity Manager, MIS.

Volvofinans Bank AB

BI konsultationer sedan 2013. Vårt åtagande här handlar om mentorskap för integrationsprojekt implementerade med BizTalk.

Siemens AB

Sedan 2005 har flera av våra konsulter arbetat med informationssystem för hälsovårdssektorn.

Volvo Group / Volvo IT

Vårt samarbete med Volvo Group / Volvo IT går tillbaka till 1996. På 90-talet tog vi fram Volvos interna applikationsramverk för systemutveckling i Windows DNA miljö. Sedan dess har vi deltagit i en mängd olika projekt.

Stena Line IT

När Stena Line IT i slutet av 90-talet beslutade att ersätta sitt dåvarande bokningssystem i för dem då ny teknisk miljö tog de kontakt med Callista Knowledgebase. Eftersom vi kom in tidigt handlade våra uppgifter om arkitektur, ramverk och utbildning. Mycket vatten har flutit under färjorna sedan dess och idag är i princip hela Stena IT’s applikationsportfölj i drift på .NET-plattformen.

Microsoft Sverige

Vårt partnerskap med Microsoft inleddes 1998 då vi först blev en Microsoft Certified Solution Provider. Kort därefter blev vi Microsoft Gold Certified Partner och hjälpte Microsoft med kunskapsöverföring till deras kunder i form av seminarium eller som instruktörer. Vi har också deltagit vid de senaste två Tech Ed konferenserna, både i ”ask the experts”-areorna och som instruktörer vid hands-on labbar.

Informator Utbildning AB

Vår främsta utbildningspartner har sedan många år varit Informator. Tillsammans har vi genomfört ett 10-tal seminarium, kundanpassande utbildningar, och naturligtvis en stor mängd schemalagda kurser. Vi har också ett nyligen etablerat samarbete runt författande av kursmaterial.

Nordus Health Care Consulting

Tillsammans med Nordus Health Care Consulting har vi utvecklat en internetbaserad produkt, ICDPlus, för hantering av de koder som används för klassificering av ett vårdtillfälle inom sjukvården. ICDPlus finns i en svensk och en norsk version.

Östgötatrafiken AB

Under 2008 har vi hjälpt Östgötatrafiken med framtagning av en programmodul som kodar, avkodar och krypterar färdbiljetter. Modulen används i de biljettautomater, Quickomat, som installerats för att möjliggöra avskaffandet av kontanter på bussar och spårvagnar.

Ericsson NSPS

Ericsson NSPS anlitar oss i första hand för konsultationer rörande .NET 3.5 och LINQ.

ICA Banken

ICA-Banken har några mycket intressanta utvecklingsprojekt i drift. Vi förstärker deras team med BizTalk kunskap.

Örebro Läns Landsting

Tillsammans med Lung- och Medicinklinikerna vid Universitetssjukhuset Örebro har vi tagit fram en Silverlight applikation där läkarstudenter kan träna diagnostisering av olika sjukdomstillstånd.

EPiServer

Vårt arbete för EpiServer har främst handlat om TFS/Team System, implementation och processer. Projektet har blivit referensprojekt hos Microsoft. Läs artikel i Microsoft Executive Circle här.

Axiell Bibliotek

Hos Axiell har vi hjälpt till med SQL Server replikering.

Svenska Dataföreningen

Dataföreningen bedriver en hel del kvalificerad utbildning, bland annat utbildning för blivande IT-arkitekter. Vi har i dessa sammanhang haft föredrag om .NET-arkitektur.